Sote ry:n neuvottelut kunta-alan palkankorotuksista jatkuvat elokuussa

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, JAU ja Juko pääsivät omalta osaltaan neuvottelutulokseen kunta-alan sopimuksista 8.6.2022. Sopimusten kesto ja palkankorotukset noudattavat sovittelulautakunnan ratkaisuesitystä. Työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

SOTE-sopimuksen ja KVTES:n ensimmäinen korotus tulee yleiskorotuksena maksuun takautuvasti 1.6.2022 lukien. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 %. Myös henkilökohtaista lisää (palkkausluku 11 §) korotetaan 2 %:lla.

 

Lue koko tiedote SuPerin sivuilta >>