Yksityispuolen neuvottelut

SUPER, TEHY JA ERTO KOKOONTUVAT PÄÄTTÄMÄÄN TYÖTAISTELUTOIMISTA YKSITYISELLÄ SOSIAALIPALVELUALALLA

SuPer, Tehy ja ERTO eli Sote ry kokoontuu maanantaina 20.6 ja tiistaina 21.6 keskustelemaan ja päättämään yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevista työtaistelutoimista. Toteutuessaan toimet koskisivat esimerkiksi yksityisiä hoiva-alan yrityksiä, kotipalvelua ja varhaiskasvatusta. Toimenpiteitä suunnitellaan vauhdittamaan neuvotteluja Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa, sillä neuvottelut eivät ole edenneet toivotusti.

Koko tiedote >>

SUPERIN YKSITYISSEKTORIN NEUVOTTELUPÄIVÄT 15.–16.6.: HOITAJAPULA VAATII RATKAISUJA MYÖS YKSITYISELLÄ SEKTORILLA

Hoitajapula koettelee myös yksityistä hoiva-alaa, varhaiskasvatusta ja terveyspalvelualaa. Yksityinen sektori tuottaa pääosin julkisia hyvinvointipalveluja, jotka kunnat, sairaanhoitopiirit ja muut kuntayhtymät maksavat. SuPer vaatii yksityisen sektorin työehtosopimusneuvotteluissa palkankorotusten ja palkkaohjelman lisäksi ratkaisua, jolla jatketaan kuntasektorin ja yksityisen sektorin välisen palkkaeron kaventamista. – Palkkauksen parantamisen lisäksi on kehitettävä työoloja ja parannettava henkilöstön työhyvinvointia, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens vaatii.

Koko tiedote >>