TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

Henkilötietojen tarkistus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on tallennettu. Voit tilata rekisteriotteen omista henkilötiedoistasi joko sähköisesti tai postitse paperisella lomakkeella. Toimitamme tilaamasi tiedot kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.   

Jäsen voi tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut henkilötietonsa SuPerin jäsensivuilta.

Pyyntö kaikkien henkilötietojen (jäsentietorekisteri, edunvalvontayksikön oikeusjuttuihin liittyvä rekisteri ja lomatoimintaan liittyvä rekisteri) rekisteriotteen tilaukseen voidaan tehdä salatulla sähköpostilla SuPerin jäsenyksikköön. Käytä lähetyslomaketta. Valitse vastaanottajaksi jäsenyksikkö ja aiheeksi "Henkilötietojen tarkistuspyyntö."

Tietosuojavastaava

SuPerin tietosuojavastaavaan saat yhteyden seuraavilla tavoilla:

 

SuPerilla suoritettava käsittely rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ei koskaan loukkaa rekisteröidyn etuja, perusoikeuksia tai -vapauksia. Rekistereiden henkilötietoihin ei yleisesti tehdä profilointia, ellei tästä ole poikkeuksellisesti erikseen tapauskohtaisesti sovittu rekisteröidyn kanssa. Lisätietoja tietoturvasta ja tietosuojasta löydät SuPerin sivuilta.